Tento Etický Kodex zavazuje všechny trenéry, vedoucí družstev, či jiné spolupracovníky klubu k dodržování níže uvedených pravidel. Kodex rovněž
odráží obecné zásady fungování klubu, všichni jsou oprávněni sledovat dodržování Etického kodexu. Nedodržování kteréhokoliv standardu v rámci
Etického kodexu může po nestranném posouzení vést k napomenutí, pohovoru, finančnímu postihu, disciplinárnímu řízení či ukončení spolupráce. 

Etický kodex pro hráče

Základem reprezentace našeho klubu je respektování kodexu hráče. 

Zobrazit kodex hráče

Etický kodex pro fanoušky a rodiče

Vizitku našeho klubu nám nedělají jenom hráči, ale také fanoušci nebo hlavně rodiče.

Zobrazit kodex fanouška